รายชื่อผู้ว่าจ้างงานที่ติดบัญชีดำ
(Blacklist)

LINE : โค-สะ-นา

รายละเอียด : จ้างเขียนเว็บไซต์จัดหาคู่ผู้หญิงไทย กับต่างชาติ ในราคา 35,000 บาท และได้ชำระเงินมัดจำไว้ที่ 1,500 บาท และเบิกชำระขั้นที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อระบบเสร็จเรียบร้อย ทางลูกค้าได้แจ้งว่าจะชำระอีกครั้งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,500 บาท แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้อีกเลย

ราคา : 28,500 บาท

วันที่จ้างงาน : 9 ม.ค. 2563
วันที่นัดล่าสุด : 28 ก.พ. 2563 (ไม่อ่านแชท)

#ค้างชำระเงิน #ติดต่อไม่ได้ #ไม่อ่านแชท

LINE : WJ-Dev

รายละเอียด : จ้างเขียนหน้า Landing Page ค่าจ้าง 4,000 บาท ราคาปกติอยู่ที่ 3,000 บาท เนื่องจากโดนเร่งงานให้เสร็จภายในคืนที่ตกลง ทางลูกค้าจึงขอเพิ่มราคาให้อีก 1,000 บาท แต่ชำระเงินล่าช้า และชำระมาแค่ 3,000 บาท เพื่อขอไฟล์งานไปให้ลูกค้าตรวจสอบก่อน นัดชำระอีกครั้งตอน 17.00 แต่พอทวงถาม ทางลูกค้าแจ้งว่า ขอเลื่อนเป็นบ่ายวันจันทร์ และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้อีกเลย

ราคา : 1,000 บาท

วันที่จ้างงาน : 22 พ.ค. 2563
วันที่นัดล่าสุด : 25 พ.ค. 2563 (ไม่อ่านแชท)

#ค้างชำระเงิน #ติดต่อไม่ได้ #ไม่อ่านแชท